Utylizacja odpadów chemicznych

Odpady chemiczne to wyjątkowo niebezpieczna grupa odpadów. Mogą wykazywać one następujące właściwości:

 • palne,
 • wybuchowe,
 • toksyczne,
 • żrące,
 • trujące.

W związku z powyższym, gospodarka odpadami chemicznymi wymaga szczególnej ostrożności, prawidłowego prowadzenia i kontroli.

Odbieramy odpady chemiczne płynne i stałe, zarówno związki organiczne jak i nieorganiczne.

Do odpadów chemicznych zaliczamy:

 • kwasy
 • rozpuszczalniki
 • popłuczyny
 • kleje
 • żywice
 • środki ochrony roślin
 • farby