Utylizacja papy dachowej

Papa to odpad klasyfikowany pod kodem 17 03 80. Ze względu na koszty jej zagospodarowania jako odpadu, usługa ta jest droższa niż wywóz czystego gryzu czy nawet odpadów pobudowlanych i poremontowanych.

To specyficzny rodzaj odpadu, który podobnie jak inne nieczystości z grupy 17 powstaje w toku prac budowlanych, remontowych lub rozbiórkowych. Najczęściej mamy do czyniena z papą przy okazji renowacji starszych budynków, bowiem dawniej była materiałem wykorzystywanym na masową skalę. Dziś coraz trudniej jest się jej pozbyć, a nie wszystkie składowiska odpadów decydują się na przyjęcie nieczystości o kodzie 17 03 80.