Utylizacja wełny mineralnej

Wełna mineralna to doskonały materiał izolacyjny wykorzystywany do ocieplania dachów lub wykonywania izolacji akustycznej, ponadto charakteryzuje się także właściwościami przeciwogniowymi. Jej kod odpadu to 17 06 04.

Wełna mineralna należy do grupy odpadów specjalnych, których sposób składowania i odbierania wymaga spełnienia szczególnych warunków. Zabronione jest wyrzucanie wełny mineralnej do zmieszanych odpadów komunalnych, gdyż jest to materiał niebezpieczny dla środowiska. Choć powszechnie używa się go do termoizolacji budynków mieszkalnych, jednak jego utylizacja powoduje wydzielanie toksycznych substancji.